Segmentering

En bättre förståelse av kundkretsen är ofta den bästa utgångspunkten för att analysera och kartlägga din marknad. Genom segmentering kan du beräkna potential för nya marknader och på förhand få en god insikt i nya segment och potentiella typer av konsumenter. Du kan även hitta potentialen i din existerande kundbas, och förstå var den redan är mättad.

Behandlar du alla kunder på samma sätt? Tänker du att alla kunder är lönsamma? Vilka kan köpa mer ur ditt utbud av varor och tjänster? 

Genom att segmentera din kundbas kan du tydligare behandla kunder efter deras behov och förutsättningar. Du får en tydligare bild av vilka kundgrupper som är lönsammast, vilka som är nöjda eller missnöjda och du kan lättare få dem att öka sitt engagemang hos dig som leverantör.  

Vår erfarenhet är att de flesta företag kan öka sin omsättning utan att rekrytera nya kunder. Det finns helt enkelt mycket mer att utvinna ur den kundbas du redan har. Med conzoom® kommer du snabbt och effektivt igång med din segmenterin Hör av dig till oss, vi hjälper dig gärna genom segmenteringsprocessen.

Ring oss för mer om Segmenteringen

Vi hjälper gärna till

+45 7020 5046 

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.  

Hur kommer jag igång med kundsegmentering?
Det viktigaste är att du har klart för dig vad du vill uppnå med segmenteringen. Vi ställer gärna upp som bollplank!
Vad behövs för att göra en segmentering?
Grunden är ett kundregister med någon form att transaktions eller köphistorik.